Chào bác sĩ, em có đứa bạn nó ở sạch quá mức, mọi thứ phải theo tiêu chuẩn nó đặt ra. Nhiều lúc nó tự làm hư đồ vật gì là nó như phát điên lên hay là ai đó động vào đồ nó mà bị nó phát hiện nó sẽ muốn