Bác Sĩ cho hỏi mắt nhìn thấy ruồi bay chấm đen có thuốc uống điều trị không bác Sĩ