Phần mềm tính ngày rụng trứng

Tính ngày rụng trứng để tăng khả năng thụ thai
Để hỗ trợ tính kỳ kinh nguyệt của bạn, chúng tôi cần một số thông tin sau.
Please pic a date!
Vui lòng nhập độ dài chu kỳ kinh của bạn
Thông báo

Công cụ này chỉ nhằm cung cấp thông tin chứ không tư vấn y tế. Nó không thể thay thế cho việc tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị chuyên nghiệp. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có một trường hợp y tế khẩn cấp, hãy gọi ngay số 115.