Phân trẻ sơ sinh như thế nào là tốt?

Hầu hết những người lần đầu làm cha mẹ nhìn phân của con đều ngạc nhiên. Lý do là vì nó có nhiều sắc thái và không nhất quán nên ngay cả người có kinh nghiệm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
FIND OUT

Phân có màu đen

Mô tả

Phân có máu đen

Phân có máu đen (Melena) là tình trạng phân đen dày có thể chứa máu xuất phát từ đường tiêu hóa trên.

Tôi nên làm gì?

Nếu nó không phải phân su (thường có trong 3 ngày đầu sau khi trẻ sinh ra), bạn cần đưa con đến bệnh viện nhi khám ngay lập tức.