Bài viết lien quan

Siêu âm

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Phương pháp sử dụng sóng âm để tạo nên hình ảnh của các cơ quan nội tạng trong cơ thể.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan