Bài viết lien quan

Calo

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một đơn vị của nhiệt độ. Một calo dinh dưỡng tương đương với lượng nhiệt cần thiết để đun 1 kg nước sôi thêm 1 ° C.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan