avatarbadge

Thạc sĩ - Bác sĩ Đặng Thanh Hồng An

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ Bác sĩ Đặng Thanh Hồng An có chuyên ngành Y học cổ truyền với 10 năm kinh nghiệm điều trị bằng thuốc đông dược (cả thuốc nam và thuốc bắc) kết hợp thuốc tân dược, trong đó có 5 năm hoạt động liên tục tại khoa Nội thần kinh BV Y học cổ truyền TP. HCM.

 

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Thạc sĩ Y học cổ truyền

Đại học Y Dược TP. HCM

point
Bác sĩ Y học cổ truyền

Đại học Y Dược TP. HCM

KINH NGHIỆM

point
Bác sĩ điều trị, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Bệnh viện Y học cổ truyền TP. HCM

point
Bác sĩ điều trị

Phòng khám Đa khoa Tân Định

point
Giảng viên thỉnh giảng

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn