avatarbadge

Bác sĩ Bùi Khánh Hà

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Y học cổ truyền Bùi Khánh Hà, tốt nghiệp đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Đã từng làm việc tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh. Từng hợp tác viết bài tư vấn sức khoẻ với một số trang web, là giảng viên thỉnh giảng tại một số trường trung cấp Y học cổ truyền.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Thạc sỹ Y học cổ truyền

Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

point
Bác sĩ Y học cổ truyền

Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM

point
Bác sĩ điều trị

Viện Y dược học dân tộc TPHCM

point
Bác sĩ điều trị

Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa