Dành cho báo chí

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về truyền thông/báo chí, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email [email protected] với tiêu đề “Hello Bacsi // Dành cho báo chí // TÊN ĐƠN VỊ CỦA BẠN”. Chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp trong vòng 48 giờ.

 

Cập nhật: ngày 5 tháng 8 năm 2015