Mình bị bệnh tổ đỉa ở kẽ ngón chân, mình ngâm bằng nước lá lốt có bỏ thêm muối có được không??