Em bị nổi 1 cục ban đầu như mụn nước nhưng sau lại giống như bị chai nhấn mạnh vào có hơi đau đau thì có thể là bị gì ạ??