Da mình sẹo ko phải do mụn

Mà ra mình nó bị sẹo con con

Hồi nhỏ mình chơi vs em nên kiểu cấu mặt nhau

Giờ nó có sẹo con con ạ