Trạm Y Tế Thị Trấn Càng Long

Bệnh viện, Phòng khám & Nhà thuốc ở Huyện Càng Long, Trà Vinh

Địa chỉ

Khóm 3 Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long – Trà Vinh – Việt Nam

Số điện thoại

(074) 438 2871