Trạm Y Tế Phường Vân Giang

Bệnh viện, Phòng khám & Nhà thuốc ở Ninh Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Phố 6, Phường Vân Giang – Ninh Bình – Việt Nam

Số điện thoại

(030) 088 307