Trạm Y Tế Phường Đông Thành

Bệnh viện, Phòng khám & Nhà thuốc ở Ninh Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Đường Kênh Quyết Thắng, Phố 9, Phường Đông Thành – Ninh Bình – Việt Nam

Số điện thoại

(030) 088 315