Trạm Y Tế Phường Chăm Mát

Bệnh viện, Phòng khám & Nhà thuốc ở Hòa Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Tỏ 12 Chăm Mát – Hòa Bình – Việt Nam

Số điện thoại

(0218) 838 2906