Trạm Y Tế Phú Hiệp

Bệnh viện, Phòng khám & Nhà thuốc ở Đồng Tháp, Việt Nam

Địa chỉ

Ấp K10 Phú Hiệp, Huyện Tam Nông – Đồng Tháp – Việt Nam

Số điện thoại

(067) 739 5059