Quầy thuốc chi nhánh dược thành phố Hà Tĩnh

Nhà thuốc ở Hà Tĩnh, Việt Nam

Địa chỉ

149, Nguyễn Công Trứ, P. Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh, Việt Nam.