Phòng Khám Kỹ Thuật Cao 242

Phòng khám ở Ninh Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Số 242, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phố Phúc Thịnh, Phường Phúc Thành – Ninh Bình – Việt Nam

Số điện thoại

(030) 038 3444