Phòng Khám Đa Khoa Thánh Mẫu

Phòng khám ở Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

118 Bành Văn Trân, Phường 3, Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 866 66773