Phòng Khám Đa Khoa Giao Thông Vận Tải Gia Lâm Sở Y Tế Giao Thông Vận Tải

Phòng khám ở Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

481 Ngọc Lâm Long Biên – Hà Nội – Việt Nam

Số điện thoại

(04) 436 03938