Nhà Thuốc Yến Nhi

Nhà thuốc ở Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ

70 Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều – Cần Thơ – Việt Nam

Số điện thoại

(0710) 038 8774