Nhà Thuốc Y Học Cổ Truyền Diệu Phát

Nhà thuốc ở Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

82 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 822 34175