Nhà Thuốc Vinh Phát Quận 5

Nhà thuốc ở Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

57 -59-61 Hải Thượng Lãn Ông (Quầy A5+A6), Phường 10, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 839 05939