Nhà thuốc Trọng Tín – DS. Nguyễn Thị Hạnh

Nhà thuốc ở Huyện Hải An, Hải Phòng

Địa chỉ

Số 448, đường Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, huyện Hải An, Hải Phòng, Việt Nam.

Số điện thoại

0225 3558 611