Nhà Thuốc Tây Phạm Thị Cúc

Nhà thuốc ở Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Địa chỉ

Tổ 1, Ấp Lộ Ngang, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành – Tiền Giang – Việt Nam

Số điện thoại

(073) 338 3163