Nhà thuốc số 45 – Uông Thị Phương Dung

Nhà thuốc ở Hà Tĩnh, Việt Nam

Địa chỉ

116, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam.

Số điện thoại

091 608 18 01