Nhà thuốc Quang Minh 2

Nhà thuốc ở Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

148 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại

090 351 8599