Nhà thuốc Mạnh

Nhà thuốc ở Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

333A Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam.

Số điện thoại

0905233043