Nhà thuốc Mai Yên

Nhà thuốc ở Bạc Liêu, Việt Nam

Địa chỉ

46 Đường Hòa Bình, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam.