Nhà Thuốc Hiệu Thuốc Ngọc Lan 5

Nhà thuốc ở Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

97 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 838 00131