Nhà Thuốc Hiệu Thuốc Bồi Ngương Đường

Nhà thuốc ở Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

174/32A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 838 95622