Nhà Thuốc Hiệu Thuốc 38

Nhà thuốc ở Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

38 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 838 50495