Nhà thuốc Dapharco 80

Nhà thuốc ở Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Số 62, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam.

Số điện thoại

0905487742