Nhà thuốc Công Ty Dược Phẩm Y Tế HCS

Nhà thuốc ở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

31 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 837 53792