Nhà thuốc Công Ty Dược Phẩm Y Khoa Hoàn Mỹ

Nhà thuốc ở Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

180 -192 Nguyễn Công Trứ (Phòng 1103 Toànhà Maritimebank), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 839 54291