Nhà thuốc Bùi Hà – Hà Tĩnh

Nhà thuốc ở Hà Tĩnh, Việt Nam

Địa chỉ

88A, Đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam.