Nhà thuốc 159

Nhà thuốc ở Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Số 159, đường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam.

Số điện thoại

0225 3612 189