Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Phòng khám ở Đà Nẵng, Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được thành lập ngày 15–8–2015 trên cơ sở tổ chức lại khoa ung bướu trực thuộc bệnh viện Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, người lao động, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thuộc Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP. Đà Nẵng với quy mô 500 giường.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, gồm 8 phòng và 18 khoa.

Các dịch vụ tại bệnh viện ung bướu Đà Nẵng:

  • Thực hiện cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân
  • Thực hiện các tiểu phẫu
  • Chích rạch áp xe
  • Bóc u bao hoạt dịch

Địa chỉ

Tổ 78, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại

0236 3717 717