Bệnh Viện Tâm Thần Đà Nẵng

Bệnh viện ở Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

193 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng – Việt Nam

Số điện thoại

(0511) 3842 326