Bệnh Viện Quốc Tế Hoa Kỳ Hà Nội

Bệnh viện ở Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

1 Chùa Hà, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy – Hà Nội – Việt Nam

Số điện thoại

(04) 379 11838