Bệnh Viện Nhân Sinh

Bệnh viện ở Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

50A Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình – Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 381 59343