Bệnh Viện Mỹ Phước

Bệnh viện ở Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Đường TC3 F. Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát – Bình Dương – Việt Nam

Số điện thoại

(065) 355 3657

Bệnh viện & phòng khám ở Việt Nam