Bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội

Phòng khám ở Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội đóng vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước, nhiều năm qua công tác đào tạo cán bộ và chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn luôn được coi trọng và quan tâm. Hàng năm, Bệnh viện Mắt Trung ương cử nhiều đoàn cán bộ là những bác sĩ giỏi đến các vùng miền, các tỉnh khó khăn để chuyển giao khoa học kỹ thuật và triển khai các chương trình phòng chống mù lòa cộng đồng, phối hợp tổ chức mở các lớp đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và II, chuyên khoa định hướng, điều dưỡng chuyên khoa, bác sĩ tuyến huyện, trở thành “cái nôi” đào tạo cán bộ nhãn khoa cho các cơ sở y tế trong cả nước.

Bên cạnh công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, Bệnh viện Mắt Trung ương còn coi trọng hợp tác quốc tế và có quan hệ hợp tác toàn diện với nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế lớn. Bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội hiện đang phấn đấu hoạt động tích cực, nỗ lực trong công tác chuyên môn, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, từ thiện và cải thiện đời sống cán bộ, công chức nhằm tạo thêm niềm tin yêu và gắn bó với đơn vị.

Địa chỉ

85 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội – Việt Nam.

Số điện thoại

04 3826 3966