Bệnh Viện Hòa Bình

Bệnh viện ở Bạc Liêu, Việt Nam

Địa chỉ

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn Hòa Bình, Huyện Hòa bình – Bạc Liêu – Việt Nam

Số điện thoại

(0781) 388 1251

Bệnh viện & phòng khám ở Việt Nam