Bệnh Viện Hiệu Thuốc Đại Học Y Dược

Bệnh viện ở Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

243A Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 838 42988