Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải 5

Bệnh viện ở Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

68 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng – Việt Nam

Số điện thoại

(0511) 376 7057