Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Vĩnh Phúc

Bệnh viện ở Vĩnh Phúc, Việt Nam

Địa chỉ

Phường Liên Bảo, Thị Xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc – Việt Nam

Số điện thoại

(0211) 384 1825