Bệnh Viện Đa Khoa Thạnh Phú

Bệnh viện ở Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ấp 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai – Việt Nam

Số điện thoại

(061) 386 5041