Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Phong Điền

Bệnh viện ở Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Địa chỉ

Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền – Thừa Thiên - Huế – Việt Nam

Số điện thoại

(054) 355 1651